Избор на отопление


За да направите правилен избор е необходимо да решите коя от функциите на предлаганите изделия  е най-важна за Вас:


 • за отопление на една стая, на няколко стаи, на няколко етажа или само за декор
 • в стая или в нежилищно помещение трябва да бъде горивния уред
 • за приготвяне на храна - на жар, на плоча, във фурна
 • за допълване на интериор в модерен или старинен стил

 • За изчисляване на необходимата мощност трябва да се има предвид, че за отоплението на 1 куб. м. е необходима мощност от 45 до 100 Вт в зависимост от изложението, изолациите, от уплътнението на дограмите, от външната температура, скоростта на ветровете и времето, за което е необходимо да се постигне топлинен комфорт.
 • За една не изолирана къща, разположена в студен климатичен пояс, са необходими около 80 W/m3
 • За една коректно изолирана къща, разположена в умерен климатичен пояс, са необходими около 50 W/m3
 • За една много добре изолирана къща, разположена в топъл климатичен пояс, са необходими около 40 W/m3
 • За да планирате необходимото количество гориво се използват следните приблизителни данни:
  • калоричност на сухи дърва - от 3 до 4 кВт.ч./кг.
  • калоричност на черни каменни въглища - от 6 до 7кВт.ч./кг.
  • загуби при изпарение на водата от влажно гориво от 1 до 1,5 кВт.ч./литър


Най-общо изборът може да бъде по следния начин


 • ако сте сам, или сте двама в малко жилище вземете печка без водна риза с мощност 7-10 kW.
 • ако сте трима-четирима вземете камина с водна риза с мощност на вoдната риза 8-14 kW.
 • ако отоплявате 100 - 140 кв. м или 80 кв. м на първия етаж, вземете камина с водна риза с мощност на вoдната риза 12-18 kW.
 • ако отглеждате домашни животни обърнете внимание на готварските печки.
 • ако в семейството Ви сте пет или шест души и живеете на два етажа вземете си камина с водна риза 17-25 kW или котле.
 • ако имате просторно жилище с голям комин и желаете неповторим интериор, изберете си камера за вграждане.


Поддръжка :

Необходими са две механични почиствания на година, едното по време, а другото след отоплителния сезон. Те са необходими, за да се контролира състоянието на камината.

Проверяват се различните съставни елементи на камината и ако е необходимо се подменят.

Забранено е използването на уреда при наличието на нередности. Те трябва да се отстранят, преди да се пусне отново в действие.
След като премине отоплителния сезон, премахнете евентуалните натрупвания от катран със стоманена четка или шпакла всички достъпни части.Съветваме Ви през този период да оставите отворени входовете за въздух, за да се проветрява камината и да се вентилира комина.

Изпразвайте редовно пепелника, за да се избегне натрупването на сажди, които могат да задръстят горивната решетка и да я повредят. Не изхвърляйте небрежно нагорещена жар. Използвайте само метални съдове и прибори.

Почистване на стъклото:

Студеното стъкло се изтърква с гъба или парцал, напоен със специален почистващ препарат. Следвайте указанията и препоръките за употреба на различни почистващи препарати. Използвайте гумени ръкавици.

Излизане на пушек през вратичката

Съвременните горивни камери сами по себе си не може да пушат. Прочетете за предпазните мерки при зареждане, проверете дали достъпа на хладен въздух е достатъчен, пропускливостта на комина, тръбата за дима. Допитайте се до специалист за дължината на комина или състоянието му.

Основната причина за пушенето при камините от полузатворен тип е дължината на комина, сечението, качеството на материалите от които е изработен, и изолацията му.

Конденз

Получава се при камините с воден топлообменник /водна риза/.

Камината или готварската печка с воден топлообменник е препоръчително да се изолира от пода, ако той е от бетон, теракота или други подобни материали. Използвайте предлаганите в търговската мрежа поставки за камини.

Слабо затопляне, тлеещ и гаснещ огън

Зареждане върху добро легло от жар. Ако е необходимо разпалете с малки дърва.

Използвайте сухи дърва (20% влажност). Проверете състоянието Вашата камина – пропускливостта на комина и тръбата за дима.

Голямата влага в помещението или недобрата изолация също може да предизвика този проблем.

Слабо затопляне с буен огън

Проверете тегленето на комина. Можете да намалите теглителната сила на комина с помощта на клапата на димоотвода. За предпочитане е зареждане с дебели дърва. Уплътнете дограмата и изолирайте помещението.

Бързо зацапване на стъклото

Използвайте сухи дърва и не затваряйте огнището до край. Проверете пропускливостта на комина.

Забележка: Функционирането на огнището зависи много от атмосферните условия – при силен вятър тегленето е голямо. При мъгла и понижаване на атмосферното налягане тегленето е много по-малко.

Първоначално разпалване на камината

Най-добър резултат се получава със смачкани страници от вестник или разпалки, които се разстилат върху скарата на огнището. Отгоре се поставят съчки или тънки клони. Най-отгоре се нареждат дървета с диаметър близо 3-5см. Запалва се хартията, затваря се вратичката на огнището, а отворите за регулиране на въздух се оставят отворени. При трудно разпалване, оставете вратичката леко отворена за известно време. Когато огънят се разпали, заредете с дърва и при нужда затворете механизма за регулиране на въздух. Никога не разпалвайте огъня с бензин или други подобни.

ВАЖНО!
Дейността на огнището зависи много от атмосферните условия.
При силен вятър тегленето е много силно, докато при мъгла и ниско налягане тегленето на комина много по-слабо.

Зареждане

За да работи най-добре Вашата камина или готварска печка, препоръчително е да се спазват следните указания:

 • Желателно е огнището да се зарежда по-често с по-малко количество дърва .
 • “Студена камина” (малко кислород и висока влажност на дървата) води до образуване на катран и сажди върху стъклото и в комина, вреди на горивната камера и намалява топлоотдаването.
 • Не оставяйте камината да функционира при отворен пепелник.

Предпазни мерки при зареждане

При горяща камина, вратата се отваря бавно изчаквайки да се успокои огъня.

ВАЖНО! Не използвайте никога вода за изгасяване на огъня! Не поставяйте в близост до камината предмети, чувствителни към топлината!
Опасността от пожар е особено голяма при игра на малки деца с огън!
При изпадане на жар или горящи дърва довело до запалване на предмети в близост до камината, гасете със стандартен пожарогасител.


Експлоатация


Огнището е предназначено да гори основно дърва.  За предпочитане широколистна дървесина ( дъб, габър, кестен, бук), суха, с влажност около – 20%. Това означава дърва, складирани под навес в продължение на година. Влажните дърва водят до лошо горене и преждевременно и по бързо задръстване със сажди и налепи.

Пример: 1кг. дървесина с 20% влажност отделя при изгаряне 4 kW енергия, докато 1 кг прясно отсечени дърва с влажност 70-80%, само 1 kW. Разликата основно е във вредата върху природата.

Не изгаряйте домакински отпадъци, пластмаси, бутилки, мазни продукти, парцали и други, които замърсяват околната среда и водят до образуването на сажди задръстващи комина.Допълнително помощ за избора можете да получите на нашите телефони или електронна поща